Documentació resident a les Illes Balears, Ceuta o Melilla comunitaris

El sistema de reserves de Baleària està integrat en el sistema telemàtic SARA del Ministerio de Fomento, que permet comprovar si com a resident comunitari a Balears, Ceuta o Melilla compleixes amb els requisits per obtenir la bonificació per residència. Si la comprovació és positiva, pots fer la facturació en línia i només has de mostrar en l'embarcament un document identificatiu original i en vigor: DNI (ciutadans espanyols excepte menors de 14 anys) o DNI / Passaport (ciutadans estrangers). Els menors d'un any residents no necessiten presentar el certificat de residència.

Si la comprovació és negativa, d'acord amb el RD 1/2014, has de treure la targeta d'embarcament a la taquilla presentant un certificat de residència original i en vigor segons el model de l'Annex I del RD 1316/2001, modificat pel RD 1340/2007 *. A més, has de presentar un document identificatiu original i en vigor: DNI (ciutadans espanyols excepte menors de 14 anys) o DNI / Passaport (ciutadans estrangers).

Els menors de 14 anys que no tinguin DNI han d'aportar sempre el certificat.
Baleària et recomana que portis el certificat de residència si mai has comprovat la teva residència telemàticament, si has canviat recentment de residència o que en ocasions anteriors has obtingut una resposta negativa a la comprovació.

* Et recordem que s'ha de presentar un document per cada bitllet. D'acord amb la informació facilitada per la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento, les companyies navilieres "han de guardar i custodiar còpies de la documentació acreditativa de residència", per la qual cosa et demanem que a més de mostrar el document ens permetis fotocopiar o digitalitzar (un tràmit que s'agilitza si aportes el teu una còpia del document).