Més informació

Persones amb mobilitat reduïda (PMR)

Baleària recomana als passatgers amb mobilitat reduïda (persones privades de qualsevol mobilitat i no autosuficients, amb discapacitat visual o auditiva, persones d'edat avançada, embarassades...) que ho indiquin tant en el moment de fer la reserva com a l'hora de facturar, d'aquesta manera se'ls podrà brindar l'atenció més adequada i se'ls informarà dels serveis en concret del vaixell en el qual viatjaran. En cas de realitzar la reserva a través de la web, poden assenyalar-ho de forma voluntària en el camp Atenció especial.

Respecte a l'embarcament, depenent del vaixell i la línia, aquest podrà ser anterior o posterior a la resta de passatgers. En aquest últim cas, els passatgers amb mobilitat reduïda i els seus acompanyants podran esperar a la sala de passatge fins que el personal de Baleària els indiqui que poden embarcar.

Els vaixells de Baleària disposen dels següents serveis adaptats a persones amb mobilitat reduïda:

Eslora

Butaques adaptades (amb reposa  braços abatibles i cinturó de seguretat).

Eslora

Banys adaptats a les zones comunes.

Eslora

Ancoratges de seguretat per a cadires de rodes.

Eslora

Cabines habilitades (en els vaixells que disposen d'aquesta acomodació).

Els accessos adaptats fins a les cobertes de passatge varien segons el vaixell:

Persones mobilitat reduïda (5 Butaques adaptades /Serveis adaptats a les zones comunes / 2 Anclatges de seguretat per a cadires de rodes / 6 cabines habilitades (2 per a persones amb mobilitat reduïda i 4 sensorials) / Ascensors entre totes les cobertes de bodega i passatge).

Persones amb mobilitat reduïda (15 Butaques adaptades/ Serveis adaptats a les zones comunes/ 4 anclatges de seguretat per a les cadires de rodes/ cabines habilitades/ascensors entre totes les cobertes de bodega i passatge).

Persones amb mobilitat reduïda (4 Butaques adaptades/ Serveis adaptats a les zones comunes/ 2 anclatges de seguretat per a les cadires de rodes/ 5 cabines habilitades (2 per a persones amb mobilitat reduïda i 3 sensorials) /ascensors entre totes les cobertes de bodega i passatge).

Persones mobilitat reduïda ( 16 Butaques adaptades / Servei adaptat a les zones comunes / 6 Ancoratges de seguretat per a cadires de rodes i un montacargas per PMR.

Persones mobilitat reduïda (Butaques adaptades / Lavabos adaptats a les zones comunes / cabines habilitats / Ascensors entre totes les cobertes de celler i passatge).

Persones mobilitat reduïda ( cinturons adaptats per a butaques/ Condícies adaptades a les zones comunes / 3 Ancoratges de seguretat per a cadires de rodes / 1cabina / Ascensors entre bodega i passatge).

Persones amb mobilitat reduïda (9-12 Butaques adaptades/ Serveis adaptats a les zones comunes/ 1-2 anclatges de seguretat per a les cadires de rodes/ Rampes d'accés des del garatge).

Persones amb mobilitat reduïda (4 Butaques adaptades/ Serveis adaptats a les zones comunes/ 2 anclatges de seguretat per a les cadires de rodes/ 5 cabines habilitades (2 per a persones amb mobilitat reduïda i 3 sensorials) /ascensors entre totes les cobertes de bodega i passatge).

Persones amb mobilitat reduïda (7 Butaques adaptades/ Serveis adaptats a les zones comunes/ 1 anclatge de seguretat per a les cadires de rodes/Accés a coberta passatge a través d'una rampa).

Persones amb mobilitat reduïda (10 Butaques adaptades/ Serveis adaptats a les zones comunes).

Persones mobilitat reduïda (2 cabines habilitades i ascensors entre totes les cobertes de bodega i passatge).

Persones amb mobilitat reduïda (5 Butaques adaptades/ Serveis adaptats a les zones comunes/ 1 anclatge de seguretat per a les cadires de rodes/ascensors entre totes les zones de bodega i passatge).

Persones amb mobilitat reduïda (8 Butaques adaptades/ Serveis adaptats a les zones comunes/ 3 anclatges de seguretat per a les cadires de rodes/elevador i rampes d'accés).

Persones amb mobilitat reduïda (6 butaques adaptades/ 4 anclatges de seguretat per a les cadires de rodes).

Persones amb mobilitat reduïda (7 Butaques adaptades/ Serveis adaptats a les zones comunes/ 2 anclatges de seguretat per a les cadires de rodes/ cabines habilitades/ascensors entre totes les cobertes de bodega i passatge).

Persones amb mobilitat reduïda (9 Butaques adaptades/ Serveis adaptats a les zones comunes/ 2 anclatges de seguretat per a les cadires de rodes/ plataforma fins el saló de butaques).

Serveis per a persones amb mobilitat reduïda.

Persones mobilitat reduïda (6 Butaques adaptades / 1 servei adaptat a les zones comunes / 2 cabines habilitades/ 2 Ascensors entre totes les cobertes de celler i passatge ).

Persones amb mobilitat reduïda (8 butaces adaptades/ 2 serveis adaptats en les zones comunes/ accés a la coberta de passatge mitjançant rampa).

Persones amb mobilitat reduïda (Serveis adaptats a les zones comunes/ 6 anclatges de seguretat per a les cadires de rodes/accés directe entre bodega i passatge/ 5 cabines adaptades (2 per a persones amb mobilitat reduïda i 2 sensorials).

Persones mobilitat reduïda (2 cabines habilitades i ascensors entre totes les cobertes de bodega i passatge).

Accés directe de garatge a coberta de passatge.