Seguretat

Serveis a bord

Foto Baleària

Seguretat a bord

Dispositius de seguretat

La prioritat del capità i de la tripulació és la seguretat del passatge. Per això, els vaixells de la companyia —a més de complir amb totes les revisions que sol•licita tant la Direcció general de la Marina Mercant com la resta d'organismes— inclouen dispositius de seguretat addicionals.

Complint les normes de seguretat internacional, el personal de Baleària et sol•licitarà la documentació d'identitat a l'hora d'accedir al vaixell.

D'altra banda, les autoritats portuàries controlen l'accés dels passatgers i els seus equipatges mitjançant escàners i arcs de detecció de metalls; l'examen podrà fer-se extensiu als vehicles que embarquin.

Zones d'accés restringit

L'aplicació de les normes de seguretat internacional implica l'accés restringit a certes zones del vaixell (com la bodega, on només poden accedir els conductors dels vehicles i on està prohibit realitzar fotografies o enregistraments de vídeo).

Circuit tancat de televisió

D'altra banda, tots els vaixells disposen d'un circuit tancat de televisió amb enregistrament d'imatges que asseguren una perfecta vigilància del vaixell i dels passatgers contra qualsevol tipus d'acte il•lícit que es pogués perpetrar a bord. A més, el vaixell està en tot moment en disposició de contactar amb personal de la companyia de terra i autoritats competents en matèria de protecció per garantir un viatge segur.

Espai sense fums

D'acord amb la llei estatal sobre tabac, està prohibit fumar a l'interior dels vaixells. Tampoc es pot fumar en cap de les dependències en terra de la companyia.

Cobertes

En els fast ferries, en tractar-se d'embarcacions d'alta velocitat, no es pot accedir a la coberta durant el trajecte (encara que sí mentre el vaixell està amarrat a port o bé quan navega a velocitat reduïda a les maniobres de sortida i entrada a port). En la resta dels vaixells es pot passejar per la coberta sense problemes durant el trajecte.