Responsabilidad Social Corporativa

 

Per Baleària la RSC és el compromís compartit per tota la companyia i l'aposta pel desenvolupament sostenible de l'empresa creant valor afegit a partir de donar resposta a les necessitats i desitjos econòmics, ambientals i socials dels nostres grups d'interès.

Disposem d'un Codi de Conducta i Ètica Empresarial on es plasma el compromís formal de la companyia amb una manera d'actuar íntegra, responsable i de respecte cap als diferents grups d'interès. El text, que està dirigit a totes les persones que estem vinculades a qualsevol empresa del grup Baleària, es sustenta en la seva missió, visió i valors. A més, existeix un comitè que vetlla per la seva difusió i compliment.

Baleària, com a membre del Pacte Mundial, elabora anualment la Memòria de Sostenibilitat sota les directrius del Global Reporting Iniciative (GRI) per informar als diferents grups d'interès, així com a la societat en general, sobre els avanços en els compromisos adquirits. Tanmateix, hem reforçat el nostre compromís amb la sostenibilitat assumint els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides a les nostres activitats. D'aquesta manera, els ODS es converteixen en el quadre de comandament cap a l'horitzó d'empresa ciutadana que volem ser.

D'altra banda, s'ha engegat l'Escola d'Empresa per oferir jornades, seminaris i cursos de formació ocupacional o contínua que permetin el desenvolupament professional i personal dels treballadors de Baleària i la captació de professionals que vulguin treballar en la naviliera.

Fundació Baleària, el compromiso social de la naviera

La Fundació Baleària es la institución que lleva a cabo el compromiso social de la naviera realizando y apoyando actividades de carácter ambiental, social, cultural y deportivo con el fin de ayudar a mejorar la cohesión social, el fortalecimiento cultural y la sostenibilidad ambiental de los territorios y comunidades en donde la compañía desarrolla su actividad.

En la Fundació Baleària estructuramos nuestra actividad en cuatro grandes campos:

Baleària Solidaria

La solidaridad es uno de nuestros valores principales. A través de este programa, promovemos iniciativas que sirvan para mejorar la calidad de vida de los colectivos con riesgo de exclusión social o de regiones desfavorecidas, trabajando en proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades, la interculturalidad, la integración, la no discriminación y la diversidad.

Baleària Cultural

Este programa se centra tanto en la colaboración con asociaciones culturales como en la realización de actividades propias y la gestión de varios espacios, como La Casa de la Paraula y Jauja en Baleària Port en Dénia y Es Polvorí en Eivissa.

EcoBaleària

El medio ambiente es otro aspecto clave dentro de la política de sostenibilidad de la naviera. Impulsamos nuestro compromiso medioambiental con actividades que conciencien y nos ayuden a preservar el medio y luchar contra el cambio climático.

Baleària Saludable

Tenemos la voluntad de potenciar la salud y la práctica deportiva a través de colaboraciones, convenios y patrocinios deportivos así como con la organización de actividades vinculadas con el mundo de la salud y del deporte.

Voluntariado

Contamos con un equipo de voluntariado formado por más de un centenar de personas de las diferentes oficinas de la naviera que participan de forma activa y altruista en las diversas actividades sociales, culturales y solidarias que organizamos.

Para más información sobre la Fundació Baleària puedes visitar nuestra web: www.fundaciobalearia.org

 

 

Contenido multimedia

ic_pdf MRSC_2020
Español Download
ic_pdf Informe_Financiero_2019
Español Download
ic_pdf FUNDACIOB_2020
Español Download