Responsabilité Sociale d’Entreprise

 

Per Baleària la RSC és el compromís compartit per tota la companyia i l'aposta pel desenvolupament sostenible de l'empresa creant valor afegit a partir de donar resposta a les necessitats i desitjos econòmics, ambientals i socials dels nostres grups d'interès.

Disposem d'un Codi de Conducta i Ètica Empresarial on es plasma el compromís formal de la companyia amb una manera d'actuar íntegra, responsable i de respecte cap als diferents grups d'interès. El text, que està dirigit a totes les persones que estem vinculades a qualsevol empresa del grup Baleària, es sustenta en la seva missió, visió i valors. A més, existeix un comitè que vetlla per la seva difusió i compliment.

Baleària, com a membre del Pacte Mundial, elabora anualment la Memòria de Sostenibilitat sota les directrius del Global Reporting Iniciative (GRI) per informar als diferents grups d'interès, així com a la societat en general, sobre els avanços en els compromisos adquirits. Tanmateix, hem reforçat el nostre compromís amb la sostenibilitat assumint els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides a les nostres activitats. D'aquesta manera, els ODS es converteixen en el quadre de comandament cap a l'horitzó d'empresa ciutadana que volem ser.

D'altra banda, s'ha engegat l'Escola d'Empresa per oferir jornades, seminaris i cursos de formació ocupacional o contínua que permetin el desenvolupament professional i personal dels treballadors de Baleària i la captació de professionals que vulguin treballar en la naviliera.

Fondation Baleària, 12 ans d'engagement social

Depuis plus de 12 ans, la Fondation Baleària réalise et soutient des activités à caractère environnemental, social, culturel ou sportif afin d’aider à améliorer la cohésion sociale, le renforcement culturel et la durabilité environnementale des territoires et communautés où la compagnie développe son activité.

La Fondation Baleària structure son activité en trois grands domaines :

Baleària Solidaire

Nous promouvons des initiatives qui servent à améliorer la qualité de vie des collectifs à risque d’exclusion sociale ou de régions démunies, en travaillant sur des projets qui promeuvent l’égalité de chances, l’intégration et la diversité.

Baleària Culturelle

Nous impulsons et organisons des activités qui contribuent à encourager et à diffuser des valeurs culturelles.

En outre, la Fondation Baleària programme des expositions et des activités culturelles dans l’espace Es Polvorí, situé dans le bastion de Santa Llúcia d’Ibiza. L’organisme gère ce centre multiculturel depuis fin 2011 sous le régime de concession.

Ecobaleària

L'environnement est un autre aspect clé de la politique de durabilité de la compagnie maritime. Nous promouvons notre engagement environnemental par des activités de sensibilisation et d'aide à la préservation de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique.

Baleària en santé

Nous avons la volonté de promouvoir la santé et la pratique sportive par des collaborations, des ententes et des commandites sportives ainsi que par l'organisation d'activités liées au monde de la santé et du sport.

Bénévolat

Nous disposons d’une équipe de bénévoles formés, composée de plus de cent personnes des différentes bureaux de la compagnie maritime, qui participent de manière active et altruiste aux diverses activités sociales, culturelles et solidaires que nous organisons.

Pour en savoir plus sur la Fundació Baleària, vous pouvez visiter notre site Web: www.fundaciobalearia.org

Contenu multimédia

ic_pdf MRSC_2020-fr
Francais Download
ic_pdf Informe_Financiero_2019
Espagnol Download
ic_pdf FUNDACIOB_2020_fr
Francais Download