Ferri Nador - Seta

Tornem a navegar!

ic_arrows_idayvuelta Condiciones de la oferta

HORARIS

Seta - Nador: consulta’ls aquí

Nador - Seta: consulta’ls aquí

 

REQUISITS PER PODER-HI EMBARCAR

Amb la finalitat de poder complir amb les mesures sanitàries i de seguretat exigides per part de les autoritats pertinents, s’estableixen els següents requisits de caràcter OBLIGATORI:

> Passatgers amb destinació FRANÇA:

 • Qualsevol passatger a partir d’11 anys haurà d’estar en possessió d’un justificant de test PCR negatiu fet, com a màxim, en les últimes 72 hores abans de l’embarcament i haver emplenat aquest formulari. Els passatgers totalment vacunats queden exempts de presentar PCR negativa, tot i que per demostrar-ho hauran de presentar el certificat de vacunació. Cal tenir en compte que França considerarà vàlid el certificat de vacunació quan:
  • Vacuna Janssen: han passat 28 dies després de la primera dosi. 
  • Vacunes Pfizer, Moderna, AstraZeneca: han passat 7 dies després de la segona dosi.  
 • Servei exclusiu per a estrangers que es trobin al Marroc i marroquins que resideixin a l’estranger.
 • També podran viatjar-hi les persones autoritzades excepcionalment per les prefectures o les autoritats corresponents.
 • DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Vigència: des del 21 d’agost.

Aquests són els requisits indicats per la República Francesa per viatjar cap a/des de França, a/des dels països classificats amb VERMELL.

LLISTA DE MOTIUS IMPERATIUS PER VIATJAR A/DES D’UN PAÍS CLASSIFICAT AMB VERMELL.

CAP A UN PAÍS AMB TIPOLOGIA COVID: VERMELL.

 • Un estranger que torna al seu país.
 • La mort d’un familiar de línia directa (avis, pares, fills i germans). La visita a una persona el pronòstic vital de la qual està compromès, per als membres de la família de línia directa (avis,
 • pares, fills i germans). Documents obligatoris: escriptura o certificat de defunció, certificat mèdic que acrediti la situació de la persona amb el pronòstic vital compromès, prova del vincle familiar.
 • En l’exercici dels drets de custòdia reconeguts per ordre judicial. 
 • Documents obligatoris: decisió judicial i document de suport del lloc de residència.
 • Citació per autoritat judicial o administrativa. 
 • Document obligatori: citació per autoritat administrativa o judicial.
 • Impossibilitat legal o econòmica de quedar-se en el territori en el qual es troba la persona/execució d’una expulsió del territori.
 • Documents obligatoris: permís de residència caducat, document d’acomiadament, etc.
 • Participació en un programa d’intercanvi universitari. 
 • Document obligatori: certificat escolar emès per la universitat.
 • Emergència mèdica vital (tant per a la persona com per al seu acompanyant, si la seva presència és imprescindible). 
 • Documents obligatoris: certificat mèdic, document d’ingrés hospitalari, etc.
 • Missions essencials per al desenvolupament d’una activitat econòmica, que necessitin una presència “in situ” que no es pot posposar i que el fet que s’endarrereixi o cancel·li tindria conseqüències manifestament desproporcionades o seria impossible (inclosos els professionals del transport). 
 • Documents obligatoris: certificat com a empleat, targeta professional per a tripulacions de transport internacional de mercaderies, transport internacional de passatgers, transport marítim internacional.
 • Professional de la salut o de la recerca que contribueixi a la lluita contra la COVID-19 o participar en operacions de cooperació d’interès per a la salut. 
 • Document obligatori: carnet professional.
 • Missions puntuals relacionades amb l’exercici de les prerrogatives de l’autoritat pública (incloses les missions diplomàtiques i les missions essencials per a la consecució de l’execució de contractes operatius de les forces armades o cossos militars) i que aquestes no es puguin posposar. 
 • Document obligatori: carnet professional, ordre de missió.
 • Atleta professional d’alt nivell per a la participació en competicions. Validat pel Ministeri d’Esports. 
 • Document obligatori: carnet professional, certificat emès per l’organitzador conjuntament amb el Ministeri d’Esports.

PROCEDÈNCIA D’UN PAÍS AMB TIPOLOGIA COVID: VERMELL.

 • Nacional francès, així com el seu cònjuge (casat, parella de fet i convivent) i els seus fills.
 • Nacional de la Unió Europea o assimilat, així com la seva parella (casat i els seus fills, que tingui la residència principal a França).
 • Nacional d’un tercer país, titular d’un permís de residència o visat de llarga durada vàlida, francesa o europea, que tingui la seva residència principal a França (només vàlid si el viatge a l’estranger ha tingut lloc abans del 31 de gener del 2021 o va ser justificat per una raó imperiosa).
 • Nacional d’un tercer país titular d’un visat de llarga durada emès sota reunificació familiar o reunificació familiar de refugiats, beneficiaris de protecció subsidiària i apàtrides.
 • Nacional d’un tercer país titular d’un visat de llarga durada emès sota reunificació familiar o reunificació familiar de refugiats, beneficiaris de protecció subsidiària i apàtrides.
 • Treballador del sector del transport terrestre, marítim i aeri o proveïdor de serveis de transport (inclosos els conductors de qualsevol
 • vehicle per al transport de mercaderies destinades a ser utilitzades al territori francès, així com aquells en trànsit, o viatgen com a passatger per posicionar-se al punt d’origen, incloent-hi viatgers amb tren).
 • Estranger que presti servei en una missió diplomàtica o consular o una organització internacional que tingui la seva seu o una oficina a França, així com la seva parella i fills.
 • Viatger en trànsit amb estada al territori menys de 24 hores.
   

> Passatgers amb destinació el MARROC:

 • Podrà viatjar al Marroc qualsevol passatger provinent de la llista de països publicats a la llista “A per part del Govern marroquí. (Els països de la llista “A” són tots aquells que no surten a la llista “B”. Consulta aquí la llista “B”. *Les llistes s’actualitzen cada 15 dies i es poden consultar a les pàgines del Ministeri d’Afers Exteriors, Sanitat i Turisme del Marroc.)
 • De la mateixa manera, podran viatjar al Marroc els passatgers de la llista “ tenint en compte les mesures exposades a continuació. (Consulta aquí la llista “B”. *Les llistes s’actualitzen cada 15 dies i es poden consultar a les pàgines del Ministeri d’Afers Exteriors, Sanitat i Turisme del Marroc.)

CONDICIONS D’ACCÉS AL TERRITORI DEL MARROC
A partir del diumenge 29 d’agost del 2021 a les 23.59 h.

1. Mesures comunes

 • Targeta sanitària del passatger, que s’ha de descarregar en línia abans de l’embarcament (també distribuïda a bord de l’aeronau o del vaixell), degudament emplenada, especialment l’adreça del passatger i dos números de telèfon que permetin localitzar-lo, si cal, durant els 10 dies següents a la seva arribada al territori nacional.
 • Compliment de les mesures introduïdes al Marroc: ús de mascareta a l’exterior, distanciament físic i higiene de mans.

2. Països de la Llista A

 • El formulari de salut emplenat i signat;
 • Un certificat que acrediti que la persona està completament vacunada amb una de les vacunes que s’esmenten a continuació; 
  • AstraZeneca-SKBio
  • Sinopharm
  • Sputnik
  • Pfizer/BioNTech
  • Janssen (Johnson & Johnson)
  • Covishield (Serum Institute of India)
  • Moderna
  • Sinovac
 • Per a les persones no vacunades o no completament vacunades, una prova de PCR negativa feta menys de 48 hores abans (temps entre el mostreig i l’embarcament).

El certificat de la vacuna abans esmentada i la prova de PCR han d’estar inclosos al Passi de Salut per als països que compten amb aquest document.

3. Països de la Llista B

3.1 Per a les persones que estan completament vacunades:

 • El formulari de salut emplenat i signat;
 • Un certificat que acrediti que la persona està completament vacunada amb una de les vacunes següents;
  • AstraZeneca-SKBio
  • Sinopharm
  • Sputnik
  • Pfizer/BioNTech
  • Janssen (Johnson & Johnson)
  • Covishield (Serum Institute of India)
  • Moderna
  • Sinovac
 • I una prova PCR negativa feta amb menys de 48 hores (temps entre el mostreig i l’embarcament);

El certificat de la vacuna abans esmentada i la prova de PCR han d’estar inclosos al Passi de Salut per als països que compten amb aquest document.

3.2 Per a les persones no vacunades o vacunades de forma incompleta:

 • Passatgers estrangers:
  • El formulari de salut emplenat i signat;
  • Una prova PCR negativa que no passi de les 48 hores posteriors a l’embarcament;
  • La declaració d’honor emplenada i signada; (es pot descarregar aquí)
  • Un “Bo” que justifica el pagament de 10 dies d’internament en un dels hotels designats per les autoritats locals, amb una prova PCR de control el 9è dia;

El certificat de la prova de PCR abans esmentat s’ha d’incloure en el passi sanitari (Health Pass) per als països que tenen aquest document.

 • Passatgers marroquins i membres de les seves famílies (cònjuges, ascendents i descendents), així com estrangers residents al Marroc:
  • El formulari de salut emplenat i signat;
  • Una prova PCR negativa que no passi de les 48 hores posteriors a l’embarcament.
  • La declaració d’honor emplenada i signada (es pot descarregar aquí), esmentant el compromís d’autoaïllament a casa durant 5 dies, amb una prova de detecció (antigen ràpid o PCR) el 5è dia;

El certificat de prova de PCR abans esmentat ha d’estar inclòs en el passi de salut (Health Pass) per als països que compten amb aquest document, només per a passatgers residents a l’estranger.

 • Nota: els infants menors d’11 anys estan exempts de la PCR de detecció independentment de la font.
   
 • Per desembarcar a Nador caldrà emplenar el qüestionari sanitari que les autoritats marroquines lliuraran a bord del ferri.

Informem que el control d’accés al port de Nador es tanca: 
Furgonetes, 4 hores abans de la sortida.
Turismes, 2 hores abans de la sortida. 

La primera sortida Nador - Seta està prevista per al dia 15 de juny del 2021. En el cas que no es pugui fer per decisió de les autoritats pertinents, es tornarà l’import íntegre als passatgers o es farà un canvi de data del bitllet sense costos.

Recordem que és imprescindible mostrar el passaport, ja que, com a qualsevol travessia internacional, es farà control de documentació. Qui no compleixi amb aquests requisits NO HI PODRÀ EMBARCAR.

 

MESURES DE SEGURETAT A BORD

Des de Baleària hem posat en pràctica una sèrie de mesures que garanteixen la seguretat dels nostres passatgers i de la tripulació. Algunes d’aquestes mesures són l’ús obligatori de mascaretes durant tot el trajecte i posar, a disposició de tothom, gel hidroalcohòlic. Aquestes mesures ens han permès obtenir l’etiqueta Global Safe Site Covid-19 per part de l’entitat de certificació i inspecció internacional Bureau Veritas, en el màxim grau, Excellence. Aquí pots descobrir totes les mesures.

 

CONTACTE

Si vols fer alguna consulta relacionada amb aquest trajecte Nador (el Marroc) - Seta (França) pots trucar als números de telèfon següents, segons el teu origen.

Si ets a França: +33 (0) 8 20 93 36 71

Si ets al Marroc: +212 (0) 520426070