Ferri Nador - Seta

Tornem a navegar!

ic_arrows_idayvuelta Condicions de l’oferta

HORARIS

​​​​​Seta - Nador: consulta’ls aquí

Nador - Seta: consulta’ls aquí

 

REQUISITS PER PODER-HI EMBARCAR

Amb la finalitat de poder complir amb les mesures sanitàries i de seguretat exigides per part de les autoritats pertinents, s’estableixen els següents requisits de caràcter OBLIGATORI:

> Passatgers amb destinació FRANÇA:

 • Qualsevol passatger a partir d’11 anys haurà d’estar en possessió d’un justificant de test PCR negatiu fet, com a màxim, en les últimes 72 hores abans de l’embarcament i haver emplenat aquest formulari. Els passatgers totalment vacunats queden exempts de presentar PCR negativa, tot i que per demostrar-ho hauran de presentar el certificat de vacunació. Cal tenir en compte que França considerarà vàlid el certificat de vacunació quan:>>>
  • Vacuna Janssen: han passat 28 dies després de la primera dosi. 
  • Vacuna Pfizer, Moderna, AstraZeneca: han passat 7 dies després de la segona dosi.  
 • Servei exclusiu per a estrangers que es trobin al Marroc i marroquins que resideixin a l’estranger.
 • També podran viatjar-hi les persones autoritzades excepcionalment per les prefectures o les autoritats corresponents.
 • DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Vigència: des del 21 d’agost.

Aquests són els requisits indicats per la República Francesa per viatjar cap a/des de França, a/des dels països classificats amb VERMELL.

LLISTA DE MOTIUS IMPERATIUS PER VIATJAR A/DES D’UN PAÍS CLASSIFICAT AMB VERMELL.

CAP A UN PAÍS AMB TIPOLOGIA COVID: VERMELL.

 • Un estranger que torna al seu país.
 • La mort d’un familiar de línia directa (avis, pares, fills i germans). La visita a una persona el pronòstic vital de la qual està compromès, per als membres de la família de línia directa (avis, pares, fills i germans). Documents obligatoris: escriptura o certificat de defunció, certificat mèdic que acrediti la situació de la persona amb el pronòstic vital compromès, prova del vincle familiar.
 • En l’exercici dels drets de custòdia reconeguts per ordre judicial. 
  • Documents obligatoris: decisió judicial i document de suport del lloc de residència.
 • Citació d’una autoritat judicial o administrativa. 
  • Document obligatori: citació per autoritat administrativa o judicial.
 • Impossibilitat legal o econòmica de quedar-se en el territori en el qual es troba la persona / execució d'una expulsió del territori.>>>
  • Documents obligatoris: permís de residència caducat, document d’acomiadament, etc.
 • Participació en un programa d’intercanvi universitari. 
  • Document obligatori: certificat escolar emès per la universitat.
 • Emergència mèdica vital (tant per a la persona com per al seu acompanyant, si la seva presència és imprescindible). 
  • Documents obligatoris: certificat mèdic, document d’ingrés hospitalari, etc.
 • Missions essencials per al desenvolupament d’una activitat econòmica, que fan obligatòria una presència in situ que no pot posposar-se i el fet que es posposin o cancel·lin tindria conseqüències manifestament desproporcionades o seria impossible (inclosos els professionals del transport). 
  • Documents obligatoris: certificat com a empleat, targeta professional per a tripulacions de transport internacional de mercaderies, transport internacional de passatgers, transport marítim internacional.
 • Professional de la salut o de la recerca que contribueixi a la lluita contra la COVID-19 o participar en operacions de cooperació d’interès per a la salut. 
  • Document obligatori: carnet professional.
 • Missions puntuals relacionades amb l’exercici de les prerrogatives de l’autoritat pública (incloses les missions diplomàtiques i les missions essencials per a la consecució de l’execució de contractes operatius de les forces armades o cossos militars) i que aquestes no es puguin posposar. 
  • Document obligatori: carnet professional, ordre de missió.
 • Atleta professional d’alt nivell per a participació en competicions. Validat pel Ministeri d’Esports. 
  • Document obligatori: carnet professional, certificat emès per l’organitzador conjuntament amb el Ministeri d’Esports.

PROCEDÈNCIA D’UN PAÍS EN TIPOLOGIA COVID: VERMELL

 • Nacional francès, així com el seu cònjuge (casat, parella de fet i convivent) i els seus fills.
 • Nacional de la Unió Europea o assimilat, així com la seva parella (casat i els seus fills, que tingui la seva residència principal a França).
 • Nacional d’un tercer país, titular d’un permís de residència o visat de llarga durada amb estada vàlida francesa o europea, que tingui la seva residència principal a França (només vàlid si el viatge a l’estranger ha tingut lloc abans del 31 de gener del 2021 o va ser justificat per una raó imperiosa).
 • Nacional d’un tercer país titular d’un visat de llarga durada expedit sota reunificació familiar o reunificació familiar de refugiats, beneficiaris de protecció subsidiària i apàtrides.
 • Nacional d’un tercer país titular d’un visat de llarga durada expedit sota reunificació familiar o reunificació familiar de refugiats, beneficiaris de protecció subsidiària i apàtrides.
 • Treballador del sector del transport terrestre, marítim i aeri o proveïdor de serveis de transport (inclosos els conductors de qualsevol vehicle per al transport de mercaderies destinades a ser utilitzades en territori francès, així com els que estiguin en trànsit, o viatgin com a passatger per posicionar-se al punt d’origen, incloent-hi viatgers en tren).
 • Estranger que presti servei en una missió diplomàtica o consular o una organització internacional que tingui la seu o una oficina a França, així com la seva parella i fills.
 • Viatger en trànsit amb estada al territori, menys de 24 hores.
   

Mesures de les autoritats sanitàries per viatjar al Marroc, en vigor a partir del 18/11/2021.

> Passatgers amb destinació el MARROC:

 • Podrà viatjar al Marroc qualsevol passatger provinent de la llista de països publicats a la llista “A” per part del Govern marroquí (els països de la llista “A” tenint en compte les mesures exposades a continuació). (Consulta aquí la llista “A”. *Les llistes s’actualitzen cada 15 dies i es poden consultar a les pàgines del Ministeri d’Afers Exteriors, Sanitat i Turisme del Marroc.)
 • De la mateixa manera, podran viatjar al Marroc els passatgers de la llista “B” tenint en compte les mesures exposades a continuació. (Consulta aquí la llista “B”. *Les llistes s’actualitzen cada 15 dies i es poden consultar a les pàgines del Ministeri d’Afers Exteriors, Sanitat i Turisme del Marroc.)

 

1. Mesures comunes

 • Fitxa sanitària del passatger, que s’ha de descarregar en línia abans de l’embarcament (també distribuïda a bord del vaixell), degudament emplenada, especialment l’adreça del passatger i dos números de telèfon que permetin localitzar-lo, si cal, durant els 10 dies següents a la seva arribada al territori nacional. Descarrega’t la fitxa sanitària aquí
 • Doble control de temperatura, sistemàtic a l’arribada.
 • Control aleatori mitjançant prova antigènica ràpida a l’arribada.
 • Compliment de les mesures vigents al Marroc: ús de mascareta, distanciament físic i higiene de mans.

2. Països de la Llista A

 • Un certificat que acrediti que la persona està completament vacunada contra el SARS-CoV-2 amb el cicle complet de vacunació un mínim de 14 dies abans de fer el viatge.

El certificat de la vacuna abans esmentada i la prova de PCR han d’estar inclosos al Passi de Salut per als països que compten amb aquest document.

3. Països de la Llista B

 • Un certificat que acrediti que la persona està completament vacunada contra el SARS-CoV-2 amb el cicle complet de vacunació un mínim de 14 dies abans de fer el viatge.
 • I una prova PCR negativa feta amb menys de 48 hores (temps entre el mostreig i l’embarcament).
 • El certificat de la vacuna abans esmentada i la prova de PCR han d’estar inclosos al Passi de Salut per als països que compten amb aquest document.

A més a més:

 • Es farà un test aleatori a l’arribada al Marroc. Si la prova antigènica ràpida és positiva a l’arribada:
 • Els marroquins i estrangers residents al Marroc que donin positiu a l’arribada al Marroc seran atesos per una estructura sanitària, amb el confinament de 10 dies segons el protocol sanitari vigent;
 • Qualsevol altre passatger que doni positiu a l’arribada no podrà accedir al territori nacional.
 • NB: Els infants menors de 6 anys estan exempts de la PCR.

 

 • Per desembarcar a Nador caldrà emplenar el qüestionari sanitari que les autoritats marroquines lliuraran a bord del ferri.

Per desembarcar a Nador caldrà emplenar el qüestionari sanitari que les autoritats marroquines lliuraran a bord del ferri.

Informem que el control d’accés al port de Nador es tanca: 
Furgonetes, 4 hores abans de la sortida.
Turismes, 2 hores abans de la sortida. 

Recordem que és imprescindible mostrar el passaport, ja que, com a qualsevol travessia internacional, es farà control de documentació. Qui no compleixi amb aquests requisits NO HI PODRÀ EMBARCAR.

 

MESURES DE SEGURETAT A BORD

Des de Baleària hem posat en pràctica una sèrie de mesures que garanteixen la seguretat dels nostres passatgers i de la tripulació. Algunes d’aquestes mesures són l’ús obligatori de mascaretes durant tot el trajecte i posar, a disposició de tothom, gel hidroalcohòlic. Aquestes mesures ens han permès obtenir l’etiqueta Global Safe Site Covid-19 per part de l’entitat de certificació i inspecció internacional Bureau Veritas, en el màxim grau, Excellence. Aquí pots descobrir totes les mesures.

 

CONTACTE

Si vols fer alguna consulta relacionada amb aquest trajecte Nador (el Marroc) - Seta (França) pots trucar als números de telèfon següents, segons el teu origen.

Si ets a França: +33 (0) 8 20 93 36 71

Si ets al Marroc: +212 (0) 520426070