.

GREEN TRAVEL EXPERIENCE 

Aquest innovador ferry suposa una nova fita en les connexions amb Formentera. A més de promoure un viatge ecoeficient i sostenible, garantirà un servei fiable i de qualitat per als residents i per al subministrament de mercaderies a l'illa.

.