Maó

template.delegations.note

A les hores de sortida dels vaixells, s'atendrà amb prioritat als passatgers que hagin d'embarcar.