Sol·licitud de reserva

Ruta

Port d’origen

Data de sortida

Hora de sortida

Port de destinació

Data de retorn

Hora de tornada

Vehicle

Tipus de vehicle

Matrícula

Longitud amb càrrega inclosa (ML)

Tara (kg)

Mercaderia anada (pes aprox.) (kg)

Mercaderia retorn (pes aprox.) (kg)

Descripció de la mercaderia a transportar

Es tracta de mercaderia perillosa? Més informació sobre mercaderies perilloses

Contacto Bale�ria Cargo

Bale�ria Cargo ofrece diferentes soluciones destinadas al transporte de mercanc�as. Si quiere realizar alguna consulta puede llamar al 865 60 84 23 o bien contactar con las diferentes delegaciones. Tambi�n puede contactar con nosotros a trav�s del fax 96 367 58 59 o bien del correo electr�nico [email protected].

Tel�fono Fax Correo electr�nico
Barcelona 93 634 78 17 93 223 02 32 [email protected]
Denia 96 642 28 20 96 643 01 76 [email protected]
Formentera 971 32 30 07 971 32 31 82 [email protected]
Ibiza 971 31 12 69 971 31 31 55 [email protected]
Menorca 971 35 59 80 971 35 49 28 [email protected]
Palma 971 40 02 83 971 70 87 39 [email protected]
Valencia 96 367 14 83 96 367 48 59 [email protected]

Especifiqueu quin tipus de Nº ONU

Codi IDMG

Dades empresa

Client / pagador

Correu electrònic

Nom de l’embarcador

NIF / CIF

Prefix

Telèfon mòbil

Carregador / Agent duanes

Raó social

Consignatari / Receptor

Conductors

Conductor

Nom i cognoms del conductor

DNI / Passaport

Data caducitat de document d’identitat/residència del país de destinació

Nº de mòbil de contacte

Data de naixement

Acompanyants

Afegeix un nou company

Dades de pagament

Tipus de pagament

Prement el botó confirmo que he llegit i accepto les condicions generals i els Termes de Privacitat