Responsabilitat Social Corporativa

 

Per Baleària la RSC és el compromís compartit per tota la companyia i l'aposta pel desenvolupament sostenible de l'empresa creant valor afegit a partir de donar resposta a les necessitats i desitjos econòmics, ambientals i socials dels nostres grups d'interès.

Disposem d'un Codi de Conducta i Ètica Empresarial on es plasma el compromís formal de la companyia amb una manera d'actuar íntegra, responsable i de respecte cap als diferents grups d'interès. El text, que està dirigit a totes les persones que estem vinculades a qualsevol empresa del grup Baleària, es sustenta en la seva missió, visió i valors. A més, existeix un comitè que vetlla per la seva difusió i compliment.

Baleària, com a membre del Pacte Mundial, elabora anualment la Memòria de Sostenibilitat sota les directrius del Global Reporting Iniciative (GRI) per informar als diferents grups d'interès, així com a la societat en general, sobre els avanços en els compromisos adquirits. Tanmateix, hem reforçat el nostre compromís amb la sostenibilitat assumint els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides a les nostres activitats. D'aquesta manera, els ODS es converteixen en el quadre de comandament cap a l'horitzó d'empresa ciutadana que volem ser.

D'altra banda, s'ha engegat l'Escola d'Empresa per oferir jornades, seminaris i cursos de formació ocupacional o contínua que permetin el desenvolupament professional i personal dels treballadors de Baleària i la captació de professionals que vulguin treballar en la naviliera.

Fundació Baleària, el compromís social de la navillera

La Fundació Baleària és la institució que duu a terme el compromís social de la naviliera realitzant i recolzant activitats de caràcter ambiental, social, cultural i esportiu amb la finalitat d'ajudar a millorar la cohesió social, l'enfortiment cultural i la sostenibilitat ambiental dels territoris i comunitats on la companyia desenvolupa la seva activitat.

En la Fundació Baleària estructurem la nostra activitat en quatre grans camps:

Baleària Solidària

La solidaritat és un dels nostres valors principals. A través d'aquest programa, promovem iniciatives que serveixin per millorar la qualitat de vida dels col·lectius amb el risc d'exclusió social o de regions desfavorides, treballant en projectes que fomentin la igualtat d'oportunitats, la interculturalitat, la integració, la no discriminació i la diversitat.

Baleària Cultural

Aquest programa es centra tant en la col·laboració amb associacions culturals com en la realització d'activitats pròpies i la gestió de diversos espais, com La Casa de la Paraula i Jauja en Baleària Port a Dénia i És Polvorí a Eivissa.

EcoBaleària

El medi ambient és un altre aspecte clau dins de la política de sostenibilitat de la naviliera. Impulsem el nostre compromís mediambiental amb activitats que conscienciïn i ens ajudin a preservar el medi i lluitar contra el canvi climàtic.

Baleària Saludable

Tenim la voluntat de potenciar la salut i la pràctica esportiva a través de col·laboracions, convenis i patrocinis esportius així com amb l'organització d'activitats vinculades amb el món de la salut i de l'esport.

Voluntariat

Comptem amb un equip de voluntariat format per més d'un centenar de persones de les diferents oficines de la naviliera que participen de forma activa i altruista en les diverses activitats socials, culturals, solidàries i esportives que organitzem.

Per a més informació sobre la Fundació Baleària pots visitar nostra web: www.fundaciobalearia.org

Contingut multimèdia

ic_pdf MRSC_2020_CAT
Català Download
ic_pdf Informe_Financiero_2019
Castellà Download
ic_pdf FUNDACIOB_2020_cat
Català Download