Responsabilitat Social Corporativa

Per Baleària, la RSC és el compromís compartit per tota la companyia i l’aposta pel desenvolupament sostenible de l’empresa tot creant valor afegit a partir de donar resposta a les necessitats i desitjos econòmics, ambientals i socials dels nostres grups d’interès.

 

Disposem d’un Codi de Conducta i Ètica Empresarial on es fa palès el compromís formal de la companyia amb una manera d’actuar íntegra, responsable i de respecte cap als diferents grups d’interès. El text, adreçat a totes les persones que estem vinculades a qualsevol empresa del grup Baleària, es basa en la missió, la visió i els valors de la companyia. A més a més, hi ha un comitè que vetlla perquè es compleixi i se’n faci difusió.

Baleària, com a membre del Pacte Mundial, elabora anualment la Memòria de Sostenibilitat sota les directrius de la Global Reporting Iniciative (GRI) per informar els diferents grups d’interès, així com la societat en general, sobre els avenços en els compromisos adquirits. Tot i això, hem reforçat el nostre compromís amb la sostenibilitat tot assumint els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides en les nostres activitats. Així, els ODS es converteixen en el quadre de comandament cap a l’horitzó d’empresa ciutadana que volem ser.

D’altra banda, s’ha posat en marxa l’Escola d’Empresa per oferir jornades, seminaris i cursos de formació ocupacional o contínua que permetin el desenvolupament professional i personal dels treballadors de Baleària i la captació de professionals que vulguin treballar a la naviliera.

Fundació Baleària, el compromís social de la naviliera

El compromís de Baleària amb la societat es concreta a través dels programes de la Fundació Baleària, creada el 2004 amb l’objectiu de millorar la cohesió social, l’enfortiment cultural i la sostenibilitat ambiental dels territoris on opera la naviliera.

Des del 2012, la Fundació Baleària és signant de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, i s’orienta a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Baleària Cultural

A través del programa Llonges de la Cultura, la Fundació Baleària promou i organitza activitats que contribueixen a fomentar i difondre l’art i la cultura. Són espais, propis o en col·laboració amb tercers, que faciliten l’intercanvi d’expressions culturals entre els diferents territoris.

EcoBaleària

D’acord amb el compromís mediambiental de la naviliera, la Fundació Baleària promou activitats de sensibilització, preservació del medi ambient i lluita contra el canvi climàtic.

Baleària Solidària

La Fundació promou iniciatives per millorar la qualitat de vida dels col·lectius amb risc d’exclusió social, així com fomentar la igualtat d’oportunitats, la interculturalitat, la integració i la diversitat. A través dels seus voluntaris, participa en campanyes de recollida de material humanitari, entre d’altres.

Baleària Saludable

La Fundació Baleària té la voluntat de potenciar la salut i la pràctica esportiva a través de col·laboracions, convenis i patrocinis esportius, així com l’organització d’activitats vinculades amb el món de la salut i l’esport.

Contingut multimèdia

ic_pdf InformeSostenibilidad2023_CAT
Català Download
ic_pdf Estudio+de+informaci%C3%B3n+no+financiera+2022
Castellà Download