Responsabilità Sociale Aziendale

 

Per Baleària la RSC és el compromís compartit per tota la companyia i l'aposta pel desenvolupament sostenible de l'empresa creant valor afegit a partir de donar resposta a les necessitats i desitjos econòmics, ambientals i socials dels nostres grups d'interès.

Disposem d'un Codi de Conducta i Ètica Empresarial on es plasma el compromís formal de la companyia amb una manera d'actuar íntegra, responsable i de respecte cap als diferents grups d'interès. El text, que està dirigit a totes les persones que estem vinculades a qualsevol empresa del grup Baleària, es sustenta en la seva missió, visió i valors. A més, existeix un comitè que vetlla per la seva difusió i compliment.

Baleària, com a membre del Pacte Mundial, elabora anualment la Memòria de Sostenibilitat sota les directrius del Global Reporting Iniciative (GRI) per informar als diferents grups d'interès, així com a la societat en general, sobre els avanços en els compromisos adquirits. Tanmateix, hem reforçat el nostre compromís amb la sostenibilitat assumint els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides a les nostres activitats. D'aquesta manera, els ODS es converteixen en el quadre de comandament cap a l'horitzó d'empresa ciutadana que volem ser.

D'altra banda, s'ha engegat l'Escola d'Empresa per oferir jornades, seminaris i cursos de formació ocupacional o contínua que permetin el desenvolupament professional i personal dels treballadors de Baleària i la captació de professionals que vulguin treballar en la naviliera.

Fundació Baleària, 12 anni di impegno sociale

La Fundació Baleària lavora da oltre 12 anni nella realizzazione e nel sostegno di attività di carattere ambientale, sociale, culturale o sportivo al fine di aiutare a migliorare la coesione sociale, il rafforzamento culturale e la sostenibilità ambientale dei territori e delle comunità nelle quali l'azienda sviluppa la propria attività.

La Fundació Baleària struttura la propria attività in tre grandi campi:

Baleària Solidària

Promuoviamo iniziative volte al miglioramento della qualità della vita delle comunità a rischio di esclusione sociale o appartenenti a regioni svantaggiate, lavorando in progetti che fomentano l'eguaglianza di opportunità, l'integrazione e la diversità.

Baleària Cultural

Stimoliamo e organizziamo attività che contribuiscono alla promozione e alla diffusione dei valori culturali.

Inoltre, la Fundació Baleària programma esposizioni e attività culturali nello spazio Es Polvorí, situato nella roccaforte di Santa Llúcia de Eivissa. L'entità gestisce questo centro multiculturale dalla fine del 2011, in regime di concessione.

EcoBaleària

L'ambiente è un altro aspetto chiave della politica di sostenibilità della compagnia di navigazione. Promuoviamo il nostro impegno ambientale con attività di sensibilizzazione, che ci aiutano a preservare l'ambiente e a combattere i cambiamenti climatici.

Baleària sana

Abbiamo la volontà di promuovere la salute e la pratica sportiva attraverso collaborazioni, accordi e sponsorizzazioni sportive e l'organizzazione di attività legate al mondo della salute e dello sport.

Volontario

Abbiamo un team di volontari composto da più di cento persone provenienti dai diversi uffici della compagnia di navigazione che partecipano attivamente e altruisticamente alle varie attività sociali, culturali e di solidarietà che organizziamo.

Per maggiori informazioni sulla Fundació Baleària potete visitare il nostro sito web: www.fundaciobalearia.org

Contenuti multimediali

ic_pdf MRSC_2020
Spagnolo Download
ic_pdf Informe+No+financiero+2019
Spagnolo Download
ic_pdf FUNDACIOB_2020
Spagnolo Download