Corporate Social Responsibility

 

Per Baleària la RSC és el compromís compartit per tota la companyia i l'aposta pel desenvolupament sostenible de l'empresa creant valor afegit a partir de donar resposta a les necessitats i desitjos econòmics, ambientals i socials dels nostres grups d'interès.

Disposem d'un Codi de Conducta i Ètica Empresarial on es plasma el compromís formal de la companyia amb una manera d'actuar íntegra, responsable i de respecte cap als diferents grups d'interès. El text, que està dirigit a totes les persones que estem vinculades a qualsevol empresa del grup Baleària, es sustenta en la seva missió, visió i valors. A més, existeix un comitè que vetlla per la seva difusió i compliment.

Baleària, com a membre del Pacte Mundial, elabora anualment la Memòria de Sostenibilitat sota les directrius del Global Reporting Iniciative (GRI) per informar als diferents grups d'interès, així com a la societat en general, sobre els avanços en els compromisos adquirits. Tanmateix, hem reforçat el nostre compromís amb la sostenibilitat assumint els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides a les nostres activitats. D'aquesta manera, els ODS es converteixen en el quadre de comandament cap a l'horitzó d'empresa ciutadana que volem ser.

D'altra banda, s'ha engegat l'Escola d'Empresa per oferir jornades, seminaris i cursos de formació ocupacional o contínua que permetin el desenvolupament professional i personal dels treballadors de Baleària i la captació de professionals que vulguin treballar en la naviliera.

Fundació Baleària, 12 years of social commitment

The Baleària Foundation has been working and supporting environmental, social, cultural and athletic activities for the past 12 years to improve social cohesion, reinforce cultural ties and promote environmental sustainability in those areas and communities where the companies carried out activities.

The Baleària Foundation structures its activities in three main fields of work:

Baleària Volunteer Work

We promote initiatives seeking to improve the lives of those who are at risk of social exclusion or living in under-privileged areas by working to promote equal opportunities, integration and diversity.  

Cultural Baleària

We promote and organise activities that contribute to encouraging and disseminating cultural values. 

Moreover, the Baleària Foundation programs expositions and cultural activities at Es Polvorí, located at the Santa Llúcia de Eivissa bastion. The Foundation has been responsible for this multi-cultural centre since 2011 as a concession.  

EcoBaleària

The environment is another key aspect of the shipping company's sustainability policy. We promote our environmental commitment with activities that raise awareness and help us to preserve the environment and fight against climate change.

Healthy Baleària

We have the will to promote health and sports practice through collaborations, agreements and sports sponsorships as well as the organization of activities linked to the world of health and sport.

Volunteering

We have a team of volunteers made up of more than a hundred people from the different offices of the shipping company who participate actively and altruistically in the various social, cultural and solidarity activities that we organize.

For more information about the Baleària Foundation you can visit our website: www.fundaciobalearia.org

Multimedia content

ic_pdf MRSC_2020-en
English Download
ic_pdf Informe_Financiero_2019
Spanish Download
ic_pdf FUNDACIOB_2020
Spanish Download